تعریف


ضایعات مغزی بافت غیر طبیعی در مغز است که در تصویر برداری MRI و یاCT  اسکن شناسایی می شود. در MRI ضایعات مغزی به صورت نقطه های تیره یا روشن که نسبت به بافت طبیعی مغز متفاوت هستند نشان داده می شود. ضایعات مغزی می تواند کوچک یا بزرگ باشد. اگر پزشک وجود ضایعه مغزی را تشخیص دهد نمی توان تنها به تصویربرداری بسنده کرد و نیاز به ارزیابی و بررسی بیشتری است.

علت


در خصوص ضایعه مغزی پیش از کسب اطلاعات کافی نمی توان به طور قطع در مورد علت آن بحث کرد.  ضایعه مغزی می تواند در گذشته به وجود آمده باشد یا می تواند نشانه ای از یک وضعیت خوش خیم و حتی وضعیت جدی تری باشد. با وجود آزمایش های گسترده علت ضایعات مغزی هنوز ناشناخته مانده است. از جمله علل احتمالی ضایعات مغزی شناخته شده عبارتند از:
–    آنوریسم مغز
–      AVM مالفورماسیون شریانی مغز
–    تومور مغزی
–     آنسفالیت
–     هیدروسفالی
–     اسکلروز چندگانه
–     سکته مغزی
–     آسیب های تروماتیک مغز

کی به پزشک مراجعه کنیم؟


با تشخیص ضایعه مغزی در طول تصویر برداری در صورتیکه وضعیت خوش خیم یا قابل حل نباشد، نیاز به آزمایشات دیگر و مشورت با پزشک متخصص می باشد.  متخصص مغز و اعصاب بررسی های تخصصی و آزمایشات بیشتری را انجام می دهد و ممکن است برای رسیدن به یک تشخیص و یا پیگیری بیشتر، آزمایشات و تصویربرداری را در فواصل منظم، برای نظارت بر ضایعه انجام دهد.


میهن پزشک پشتیبان سلامت شما


طبق تخصص دکتر مورد نظر را پیدا کنید
لیست تخصص های پزشکی

سوال دارید؟ از پزشکان رایگان بپرسید
پرسش و پاسخ با پزشکان

لیست پزشکان شهر خود را مشاهده کنید
دکترتو پیدا کن و نوبت بگیر