آدرس مطب و تلفن دکتر های ایران

فهرست پزشکان متخسص فهرست پزشکان » مشهد      پزشکان داخلی

لیست پزشکان داخلی  در مشهد, ايران

   به دنبال دکتر خوب در  مشهد, ايران  هستید؟ آدرس و تلفن مطب پزشکان میهن پزشک را مشاهده کنید


فهرست
عکس دکتر محمد ثقت الاسلامی Dr Mohammad Saghatoleslami دکتر محمد ثقت الاسلامی Dr Mohammad Saghatoleslami

فوق تخصص خون و سرطان آدرس: مشهد، خیابان احمدآباد، بلوار کلاهدوز، کلاهدوز11، پلاک59
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر امید قنایی Dr Omid Ghanaei دکتر امید قنایی Dr Omid Ghanaei

فوق تخصص گوارش و كبد پزشکان داخلی : فوق تخصص گوارش و كبد آدرس: مشهد، چمران 6 ، (گلستان شرقی)، ساخمان آپادانا، طبقه چهارم
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر محمد عباسی Dr Mohammad Abbasi دکتر محمد عباسی Dr Mohammad Abbasi

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم پزشکان داخلی : فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم آدرس: مشهد - بلوار دانشجو، نبش دانشجوی ۲۶
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر شکوفه بنکداران Dr Shokoufeh Bonakdaran دکتر شکوفه بنکداران Dr Shokoufeh Bonakdaran

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم پزشکان داخلی : فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم آدرس: مشهد - کوه سنگی ۴ - ساختمان آزمایشگاه حکیم - پلاک ۵ - طبقه دوم
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر شمسی اربابی Dr Shamsi Arbabi دکتر شمسی اربابی Dr Shamsi Arbabi

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم پزشکان داخلی : فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم آدرس: مشهد - احمد اباد - عارف ۲ - ساختمان مهر
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر سید مرتضی تقوی Dr Seyed Morteza Taghavi دکتر سید مرتضی تقوی Dr Seyed Morteza Taghavi

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم پزشکان داخلی : فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم آدرس: مشهد - بلوار سجاد- بین چهارراه گلریز و خیام - ساختمان نگین
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر شهرزاد محمدزاده لاری Dr Shahrzad Mohammadzadeh Lari دکتر شهرزاد محمدزاده لاری Dr Shahrzad Mohammadzadeh Lari

فوق تخصص ریه پزشکان داخلی : فوق تخصص ریه آدرس: مشهد - بلوار ملاصدرا - بلوار بعثت - بین بعثت ۳ و ۵- پلاک ۱۹
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر محمدرضا هاتف فرد Dr Mohammadreza Hatef Fard دکتر محمدرضا هاتف فرد Dr Mohammadreza Hatef Fard

فوق تخصص ریه پزشکان داخلی : فوق تخصص ریه آدرس: مشهد، خیابان کوهسنگی، کوهسنگی ۶، چهارراه اول
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر موسی ملکی Dr Mousa Maleki دکتر موسی ملکی Dr Mousa Maleki

فوق تخصص کليه و مجارى ادرارى پزشکان داخلی : فوق تخصص کليه و مجارى ادرارى آدرس: مشهد - بلوار پیروزی - مقابل پیروزی ۳۵ - پلاک ۲۹۴
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر سحر قره Dr Sahar Gharreh دکتر سحر قره Dr Sahar Gharreh

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم پزشکان داخلی : فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم آدرس: مشهد - خیابان احمدآباد - خیابان عارف - نبش عارف 6 - پلاك 34 - واحد 10
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر محمد حسن خزاعی Dr Mohammad Hassan Khazaei دکتر محمد حسن خزاعی Dr Mohammad Hassan Khazaei

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم پزشکان داخلی : فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم آدرس: مشهد - خیابان احمد اباد – خیابان ملاصدرا - بین ملا صدرا 4و6
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر محمد حسین پور دیرستانی Dr Mohammad Hosseinpour دکتر محمد حسین پور دیرستانی Dr Mohammad Hosseinpour

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم پزشکان داخلی : فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم آدرس: مشهد - خیابان طبرسی - بیمارستان و زایشگاه جواد الائمه
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر محمد مهدی كوشیار Dr Mohammad Mehdi Kooshyar دکتر محمد مهدی كوشیار Dr Mohammad Mehdi Kooshyar

فوق تخصص خون و سرطان پزشکان داخلی : فوق تخصص خون و سرطان آدرس: مشهد - بولوار کلاهدوز - کلاهدوز 11 - پلاك 59
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر پرویز واحدی Dr Parviz Vahedi دکتر پرویز واحدی Dr Parviz Vahedi

فوق تخصص ریه پزشکان داخلی : فوق تخصص ریه آدرس: مشهد - بلوار سجاد- ساختمان پزشكان نگین + بیمارستان آریا
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر خسرو حسن نوربخش سعادت نیا Dr Khosro Hassan Noorbakhsh دکتر خسرو حسن نوربخش سعادت نیا Dr Khosro Hassan Noorbakhsh

فوق تخصص گوارش و كبد پزشکان داخلی : فوق تخصص گوارش و كبد آدرس: مشهد - خیابان احمد اباد – نبش خیابان عارف - ساختمان 54
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر فریده مرادی مقدم Dr Farideh Moradi Moghadam دکتر فریده مرادی مقدم Dr Farideh Moradi Moghadam

فوق تخصص گوارش و كبد پزشکان داخلی : فوق تخصص گوارش و كبد آدرس: مشهد - خیابان احمدآباد - خیابان پرستار - پرستار 1 - ساختمان سما - واحد 23
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر داوود شریفی دلویی Dr Davood Sharifi دکتر داوود شریفی دلویی Dr Davood Sharifi

فوق تخصص گوارش و كبد پزشکان داخلی : فوق تخصص گوارش و كبد آدرس: مشهد - خیابان احمدآباد – ابتدای خیابان پرستار - ساختمان پور سینا
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر عبدلرسول حیات بخش Dr Abdolrasoul Hayatbakhsh دکتر عبدلرسول حیات بخش Dr Abdolrasoul Hayatbakhsh

فوق تخصص گوارش و كبد پزشکان داخلی : فوق تخصص گوارش و كبد آدرس: مشهد - خیابان احمدآباد - خیابان پرستار - پرستار 1- ساختمان سینا
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر عباس اسمعیل زاده Dr Abbas Esmaeilzadeh دکتر عباس اسمعیل زاده Dr Abbas Esmaeilzadeh

فوق تخصص گوارش و كبد پزشکان داخلی : فوق تخصص گوارش و كبد آدرس: مشهد - میدان بیمارستان امام رضا(ع)- طبقه فوقانی آزمایشگاه دكترافكاری
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر مسیح نقیبی Dr Masih Naghibi دکتر مسیح نقیبی Dr Masih Naghibi

فوق تخصص کليه و مجارى ادرارى پزشکان داخلی : فوق تخصص کليه و مجارى ادرارى آدرس: مشهد - خیابان گلستان - شماره 84
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر فاطمه ناظمیان Dr Fatemeh Nazemiyan دکتر فاطمه ناظمیان Dr Fatemeh Nazemiyan

فوق تخصص کليه و مجارى ادرارى پزشکان داخلی : فوق تخصص کليه و مجارى ادرارى آدرس: مشهد - خیابان ابن سینا- ابن سینا 11- ساختمان پزشكان – طبقه آخر
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر محمد جواد مجاهدی Dr Mohammad Javad Mojahedi دکتر محمد جواد مجاهدی Dr Mohammad Javad Mojahedi

فوق تخصص کليه و مجارى ادرارى پزشکان داخلی : فوق تخصص کليه و مجارى ادرارى آدرس: مشهد - خیابان كوهسنگی - كوهسنگی 4 - ساختمان صدرا
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر محمدرضا هاتف فرد Dr Mohammad Reza Fard دکتر محمدرضا هاتف فرد Dr Mohammad Reza Fard

فوق تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژى) پزشکان داخلی : فوق تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژى) آدرس: مشهد - خیابان كوهسنگی - كوهسنگی 6
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر منوچهر علمی Dr Manouchehr Elmi دکتر منوچهر علمی Dr Manouchehr Elmi

فوق تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژى) پزشکان داخلی : فوق تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژى) آدرس: مشهد - خیابان دكتر چمران - سه راه جم - ساختمان پزشکان جم - طبقه اول
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر ژاله شریعتی سرآبی Dr Jaleh Shariati دکتر ژاله شریعتی سرآبی Dr Jaleh Shariati

فوق تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژى) پزشکان داخلی : فوق تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژى) آدرس: مشهد - خیابان احمدآباد - عارف 2 - پلاک 30/1 + بیمارستان امام رضا(ع)
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر ناهید اربابیان Dr Nahid Arbabian دکتر ناهید اربابیان Dr Nahid Arbabian

متخصص داخلى پزشکان داخلی : متخصص داخلى آدرس: مشهد - خیابان احمد اباد – ابتدای خیابان پرستار – پلاك 3/1 – طبقه 1
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر احمد اربابی Dr Ahmad Arbabi دکتر احمد اربابی Dr Ahmad Arbabi

متخصص داخلى پزشکان داخلی : متخصص داخلى آدرس: مشهد - خیابان دكتر چمران - سه راه جم – ساختمان پزشکان جم
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر سید سعید احمد زاده هاشمی Dr Seyed Saeid Ahmadzadeh Hashemi دکتر سید سعید احمد زاده هاشمی Dr Seyed Saeid Ahmadzadeh Hashemi

متخصص داخلى پزشکان داخلی : متخصص داخلى آدرس: مشهد - خیابان دانشگاه – خیابان گلستان – پلاک 96
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر عبدالرئوف احراری رودی Dr Abdolraouf Ahrari Roudi دکتر عبدالرئوف احراری رودی Dr Abdolraouf Ahrari Roudi

متخصص داخلى پزشکان داخلی : متخصص داخلى آدرس: مشهد - خیابان ابن سینا – ساختمان اطباء – طبقه 2
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر علی ابكائی Dr Ali Abkaei دکتر علی ابكائی Dr Ali Abkaei

متخصص داخلى پزشکان داخلی : متخصص داخلى آدرس: مشهد - بولوار 22 بهمن – بهمن 23 - پلاك14
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات
عکس دکتر هوشنگ آرین Dr Houshang Arian دکتر هوشنگ آرین Dr Houshang Arian

متخصص داخلى پزشکان داخلی : متخصص داخلى آدرس: مشهد - احمدآباد – سی متری دوم - ابوذر غفاری 3 – شماره 244 – طبقه 1
صفحه اختصاصی نظرات و امتیازات

آیا شما پزشک هستید؟

    ثبت نام پزشک جدید

دکتر مهرداد محمدپور کلینیک سروش دکتر زمانی جراح بینی دکتر مسعود سرخابی

فهرست شهر : مشهد, ايران

دسته بندی فهرست

    ثبت مطب و کلینیک جدید

سایر خدمات میهن پزشک

  dot تبادل نظر
  dot مجله سلامت
  dot فهرست داروها
  dot فهرست بیماری ها
  dot فهرست علائم و نشانه های بدن
  dot فهرست روش های درمانی و آزمایش های تشخیصی

آمار میهن پزشک

   آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
   تاریخ تأسیس میهن پزشک : فروردین 1390
   تعداد پزشکان و مراکزدرمانی : 4816 عدد
   تعداد نظرات تایید شده : 12391 عدد
   تعداد بازدیدکنندگان امروز : 38288 نفر
   تعداد بازدیدکنندگان دیروز : 47996 نفر
  dot آدرس و تلفن مطب پزشکان ایران


 Security کلیه فعالیت ها و خدمات این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است


© 2017