انتخاب شهر:
پرسش و پاسخ پزشکی
برترین پزشکان ایران در میهن پزشک
لیست پزشکان متخصص اورولوژی مشهد

پروفسور اورولوژیست در مشهدمعرفی بهترین متخصص و پروفسور اورولوژیست (کلیه و مجاری ادراری) در مشهد و مرتب سازی آن ها طبق محبوبیت و رضایت بیماران قبلی به همراه نوبت دهی اینترنتی در میهن پزشک

عکس دکتر مهدی قاضی
دکتر مهدی قاضی
٪100 رضایت (83252)
جراح کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)
عضو سازمان نظام پزشکی و کالج جراحان انگلستان

برخی از خدمات تخصصی:

عفونت ادراری در مردان
عفونت ادراری در زنان
جراحی برداشتن پروستات (پروستاتکتومی)
سنگ شکنی کلیه
اختلال نعوظ

عکس دکتر حامد معصومی
دکتر حامد معصومی
٪100 رضایت (2091)
جراح کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)
متخصص و فوق تخصص اورولوژی (جراح کلیه و مجاری ادراری)

عکس دکتر امین افشاری مقدم
دکتر امین افشاری مقدم
٪100 رضایت (1693)
جراح کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)
اروآنکولوژی - فوق تخصص اورولوژی (جراح کلیه و مجاری ادراری)

عکس دکتر امیرحسین بشاش
دکتر امیرحسین بشاش
٪100 رضایت (1637)
جراح کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)
متخصص اورولوژی (جراح کلیه و مجاری ادراری)

عکس دکتر رضا مهدوی زفرقندی
دکتر رضا مهدوی زفرقندی
٪100 رضایت (8682)
جراح کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

عکس دکتر غلامرضا عباس زاده حصار
دکتر غلامرضا عباس زاده حصار
٪100 رضایت (6227)
جراح کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

عکس دکتر سید رحیم تقوی رضوی زاده
دکتر سید رحیم تقوی رضوی زاده
٪100 رضایت (7350)
جراح کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

عکس دکتر ابولفضل اقوامی
دکتر ابولفضل اقوامی
٪100 رضایت (2668)
جراح کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

عکس دکتر کامیار اقبالی
دکتر کامیار اقبالی
٪100 رضایت (5700)
جراح کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

عکس دکتر ایرج افتخار شاهرودی
دکتر ایرج افتخار شاهرودی
٪100 رضایت (21880)
جراح کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)

لیست پزشکان متخصص اورولوژی مشهد