انتخاب شهر:
پرسش و پاسخ پزشکی
برترین پزشکان ایران در میهن پزشک
لیست روانپزشک های شهر تهران

بهترین پروفسور اعصاب و روان در تهرانمعرفی بهترین پروفسور اعصاب و روان در تهران و مرتب سازی آن طبق محبوبیت و رضایت بیماران قبلی به همراه نوبت دهی اینترنتی در میهن پزشک

عکس دکتر حسین هاشمی
دکتر حسین هاشمی
٪100 رضایت (45284)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

عکس دکتر هاجر احمدی
دکتر هاجر احمدی
٪100 رضایت (1140)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

عکس دکتر لیلا طهماسبی
دکتر لیلا طهماسبی
٪100 رضایت (1991)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

برخی از خدمات تخصصی:

اختلال شخصیت مرزی (BPD)
استرس (Stress)
افسردگی (Depression)
اختلال یادگیری کودکان (دیسلکسیا)
اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD)

عکس دکتر ندا فرزانه
دکتر ندا فرزانه
٪100 رضایت (23429)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)
سکس تراپیست و رواندرمانگر

برخی از خدمات تخصصی:

اختلال دو قطبی
افسردگی (Depression)
درمان اختلالات جنسی و زوج درمانی
استرس (Stress)
اختلال دیسپوریک قبل از قاعدگی (PMDD)

عکس دکتر فرامرز ذاکری
دکتر فرامرز ذاکری
٪100 رضایت (37513)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)
متخصص اعصاب و روان

برخی از خدمات تخصصی:

افسردگی (Depression)
آلزایمر (فراموشی)
اختلال دو قطبی
اختلالات آگاهی
استرس (Stress)

عکس دکتر لیلا دشتکی
دکتر لیلا دشتکی
٪100 رضایت (3932)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)
متخصص اعصاب و روان

برخی از خدمات تخصصی:

اختلال دیسپوریک قبل از قاعدگی (PMDD)
افسردگی (Depression)
استرس (Stress)
درمان اختلالات جنسی و زوج درمانی
درمان شناختی رفتاری

عکس دکتر فاطمه زارعین
دکتر فاطمه زارعین
٪100 رضایت (2202)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

برخی از خدمات تخصصی:

آلزایمر (فراموشی)
اختلال دو قطبی
اختلال یادگیری کودکان (دیسلکسیا)
افسردگی (Depression)
تیک عصبی

عکس دکتر علی کربلایی
دکتر علی کربلایی
٪100 رضایت (47731)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

برخی از خدمات تخصصی:

درمان اختلالات جنسی و زوج درمانی
افسردگی (Depression)
استرس (Stress)
اختلال دو قطبی
درمان شناختی رفتاری

عکس دکتر سعيد انصارى
دکتر سعيد انصارى
٪100 رضایت (92921)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

برخی از خدمات تخصصی:

درمان اختلالات جنسی و زوج درمانی
درمان شناختی رفتاری
اختلالات آگاهی
افسردگی (Depression)
سردرد

عکس دکتر علیرضا جباری
دکتر علیرضا جباری
٪100 رضایت (16052)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

برخی از خدمات تخصصی:

اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD)
درمان اختلالات جنسی و زوج درمانی
افسردگی (Depression)
اختلال شخصیت مرزی (BPD)
اختلال دیسپوریک قبل از قاعدگی (PMDD)

عکس دکتر سیروس جهانگیری
دکتر سیروس جهانگیری
٪100 رضایت (9267)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

برخی از خدمات تخصصی:

اختلالات آگاهی
اختلال یادگیری کودکان (دیسلکسیا)
اختلال خوردن
درمان اختلالات جنسی و زوج درمانی
بولیمیا عصبی

عکس دکتر مهدی قاسمی
دکتر مهدی قاسمی
٪100 رضایت (26398)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

برخی از خدمات تخصصی:

آلزایمر (فراموشی)
افسردگی (Depression)
استرس (Stress)
اختلالات آگاهی
اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD)

عکس دکتر مریم معصومی
دکتر مریم معصومی
٪100 رضایت (4836)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)
رواندرمانگر تحلیلی

عکس دکتر سمانه موسوی نسب
دکتر سمانه موسوی نسب
٪100 رضایت (4796)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

عکس دکتر آذر زمانی
دکتر آذر زمانی
٪100 رضایت (10116)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

عکس دکتر ملیحه رفیع فرحزادی
دکتر ملیحه رفیع فرحزادی
٪100 رضایت (9349)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

برخی از خدمات تخصصی:

آلزایمر (فراموشی)
اختلال دو قطبی
افسردگی (Depression)
استرس (Stress)
اختلال یادگیری کودکان (دیسلکسیا)

عکس دکتر بهاره صباغ ابریشمی
دکتر بهاره صباغ ابریشمی
٪100 رضایت (10371)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

عکس دکتر نوح افشار
دکتر نوح افشار
٪100 رضایت (9746)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

عکس دکتر ارسیا تقوا
دکتر ارسیا تقوا
٪100 رضایت (33812)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

لیست روانپزشک های شهر تهران