انتخاب شهر:
پرسش و پاسخ پزشکی
برترین پزشکان ایران در میهن پزشک
لیست روانپزشک های شهر تهران

بهترین پروفسور اعصاب و روان در تهرانمعرفی بهترین پروفسور اعصاب و روان در تهران و مرتب سازی آن طبق محبوبیت و رضایت بیماران قبلی به همراه نوبت دهی اینترنتی در میهن پزشک

عکس دکتر لیلا طهماسبی
دکتر لیلا طهماسبی
٪100 رضایت (3283)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

برخی از خدمات تخصصی:

اختلال یادگیری کودکان (دیسلکسیا)
اختلال خوردن
اختلال شخصیت مرزی (BPD)
افسردگی (Depression)
استرس (Stress)

عکس دکتر هاجر احمدی
دکتر هاجر احمدی
٪100 رضایت (2124)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

عکس دکتر سمیه عربی خلیل آباد
دکتر سمیه عربی خلیل آباد
٪100 رضایت (2279)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

عکس دکتر علیرضا جباری
دکتر علیرضا جباری
٪100 رضایت (19035)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

برخی از خدمات تخصصی:

اختلال دو قطبی
اختلال دیسپوریک قبل از قاعدگی (PMDD)
اختلال شخصیت مرزی (BPD)
افسردگی (Depression)
استرس (Stress)

عکس دکتر فرامرز ذاکری
دکتر فرامرز ذاکری
٪100 رضایت (40633)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)
متخصص اعصاب و روان

برخی از خدمات تخصصی:

آلزایمر (فراموشی)
اختلال دو قطبی
اختلالات آگاهی
افسردگی (Depression)
استرس (Stress)

عکس دکتر لیلا دشتکی
دکتر لیلا دشتکی
٪100 رضایت (5354)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)
متخصص اعصاب و روان

برخی از خدمات تخصصی:

اختلال دو قطبی
اختلالات آگاهی
اختلال دیسپوریک قبل از قاعدگی (PMDD)
افسردگی (Depression)
استرس (Stress)

عکس دکتر سیدمهدی حسینی
دکتر سیدمهدی حسینی
٪100 رضایت (618)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

عکس دکتر ندا فرزانه
دکتر ندا فرزانه
٪100 رضایت (26904)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)
بورد تخصص روانپزشکی و رواندرمانگر

برخی از خدمات تخصصی:

آلزایمر (فراموشی)
اختلال دو قطبی
اختلال خوردن
اختلال دیسپوریک قبل از قاعدگی (PMDD)
اسکیزوفرنی

عکس دکتر فاطمه زارعین
دکتر فاطمه زارعین
٪100 رضایت (2885)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

برخی از خدمات تخصصی:

آلزایمر (فراموشی)
اختلال دو قطبی
اختلال یادگیری کودکان (دیسلکسیا)
اختلال دیسپوریک قبل از قاعدگی (PMDD)
اختلال شخصیت مرزی (BPD)

عکس دکتر علی نظری
دکتر علی نظری
٪100 رضایت (887)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)
فلوشیپ اختلالات جنسی

عکس دکتر سعيد انصارى
دکتر سعيد انصارى
٪100 رضایت (95876)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)
روانپزشک و رواندرمانگر

برخی از خدمات تخصصی:

اختلالات آگاهی
اسکیزوفرنی
افسردگی (Depression)
استرس (Stress)
تیک عصبی

عکس دکتر حسین هاشمی
دکتر حسین هاشمی
٪100 رضایت (50817)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

عکس دکتر علی کربلایی
دکتر علی کربلایی
٪100 رضایت (50185)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

برخی از خدمات تخصصی:

اختلال دو قطبی
اختلال شخصیت مرزی (BPD)
افسردگی (Depression)
استرس (Stress)
درمان اختلالات جنسی و زوج درمانی

عکس دکتر مهدی قاسمی
دکتر مهدی قاسمی
٪100 رضایت (27427)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

برخی از خدمات تخصصی:

آلزایمر (فراموشی)
اختلالات آگاهی
اختلال خوردن
افسردگی (Depression)
استرس (Stress)

عکس دکتر سیروس جهانگیری
دکتر سیروس جهانگیری
٪100 رضایت (10099)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

برخی از خدمات تخصصی:

اختلالات آگاهی
اختلال یادگیری کودکان (دیسلکسیا)
اختلال خوردن
افسردگی (Depression)
استرس (Stress)

عکس دکتر مریم معصومی
دکتر مریم معصومی
٪100 رضایت (5242)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)
رواندرمانگر تحلیلی

عکس دکتر سمانه موسوی نسب
دکتر سمانه موسوی نسب
٪100 رضایت (5031)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

عکس دکتر آذر زمانی
دکتر آذر زمانی
٪100 رضایت (10661)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

عکس دکتر ملیحه رفیع فرحزادی
دکتر ملیحه رفیع فرحزادی
٪100 رضایت (9798)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

برخی از خدمات تخصصی:

آلزایمر (فراموشی)
اختلال دو قطبی
اختلال یادگیری کودکان (دیسلکسیا)
افسردگی (Depression)
استرس (Stress)

عکس دکتر بهاره صباغ ابریشمی
دکتر بهاره صباغ ابریشمی
٪100 رضایت (10569)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

عکس دکتر نوح افشار
دکتر نوح افشار
٪100 رضایت (9993)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

عکس دکتر ارسیا تقوا
دکتر ارسیا تقوا
٪100 رضایت (35498)
متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)

لیست روانپزشک های شهر تهران