انتخاب شهر:
پرسش و پاسخ پزشکی
برترین پزشکان ایران در میهن پزشک
لیست دکترهای متخصص و جراح ارتوپدی شهر تهران

دکتر پنجه طلا ارتوپد در تهرانمعرفی بهترین دکترهای پنجه طلا ارتوپد در تهران و مرتب سازی آن طبق محبوبیت و رضایت بیماران قبلی به همراه نوبت دهی اینترنتی در میهن پزشک

عکس دکتر شهاب شاه محمدی
دکتر شهاب شاه محمدی
٪100 رضایت (10625)
جراح و متخصص ارتوپدی
متخصص لگن و زانو

برخی از خدمات تخصصی:

جراحی زانو
جراحی ACL
ضعف عضلانی
جراحی لگن و ران
هالوکس والگوس

عکس دکتر فرید نقشبندی
دکتر فرید نقشبندی
٪100 رضایت (2820)
جراح و متخصص ارتوپدی
فوق تخصص ارتوپدی، جراح لگن و زانو

برخی از خدمات تخصصی:

جراحی لگن و ران
جراحی زانو
پوکی استخوان (استئوپروز)
آرتروز (استئوآرتریت)
آسیب رباط صلیبی قدامی (ACL)

عکس دکتر مجید محسنی کبیر
دکتر مجید محسنی کبیر
٪100 رضایت (4337)
جراح و متخصص ارتوپدی
جراح استخوان مفاصل و دوره تکمیلی جراحی دست و شانه جراح فوق ت

برخی از خدمات تخصصی:

جراحی زانو
زانو درد
تعویض مفصل زانو
در رفتگی زانو
جراحی پا و مچ پا

عکس دکتر احمدرضا میربلوک
دکتر احمدرضا میربلوک
٪80 رضایت (3523)
جراح و متخصص ارتوپدی
فوق تخصص ارتوپدی ستون فقرات دوره دیسک کمر شانه و زانو

برخی از خدمات تخصصی:

دیسک کمر
دیسک گردن
تنگی کانال نخاعی
جراحی پا و مچ پا
جراحی شانه و آرنج

عکس دکتر سینا امینی زاده
دکتر سینا امینی زاده
٪100 رضایت (4031)
جراح و متخصص ارتوپدی

عکس دکتر مسعود سرخابی
دکتر مسعود سرخابی
٪100 رضایت (61667)
جراح و متخصص ارتوپدی
فوق تخصص جراحی ستون فقرات از کشور سوئد

عکس دکتر رحمت اله آزادی
دکتر رحمت اله آزادی
٪100 رضایت (13292)
جراح و متخصص ارتوپدی
فلوشیپ جراحی زانو و تعویض مفصل زانو

برخی از خدمات تخصصی:

آرتروز (استئوآرتریت)
آسیب رباط صلیبی قدامی (ACL)
پوکی استخوان (استئوپروز)
زانو درد
تعویض مفصل زانو

عکس دکتر بهرام سلمانی
دکتر بهرام سلمانی
٪100 رضایت (2019)
جراح و متخصص ارتوپدی

عکس دکتر مسعود صابری
دکتر مسعود صابری
٪100 رضایت (5564)
جراح و متخصص ارتوپدی
فلوشیپ زانو ولگن از آلمان

عکس دکتر محمد علی فخاریان
دکتر محمد علی فخاریان
٪100 رضایت (12117)
جراح و متخصص ارتوپدی

عکس دکتر محمود جبل عاملی
دکتر محمود جبل عاملی
٪100 رضایت (13448)
جراح و متخصص ارتوپدی

عکس دکتر سید محمد جزایری
دکتر سید محمد جزایری
٪100 رضایت (6255)
جراح و متخصص ارتوپدی

عکس دکتر مرصاد موسوی
دکتر مرصاد موسوی
٪100 رضایت (3408)
جراح و متخصص ارتوپدی
جراحی ستون فقرات

لیست دکترهای متخصص و جراح ارتوپدی شهر تهران