موارد و مقدار مصرف

پي پرازين در درمان آلودگي به كرمهاي نخي و گرد مصرف مي شود.

موارد منع مصرف و احتياط

در صورت ابتلاي بيمار به عيب شديد كار كليه اين دارو نبايد مصرف شود.

عوارض جانبي

تهوع ،استفراغ ،قولنج ،اسهال ،واكنش هاي آلرژيك (شامل كهير،اسپاسم برونش و موارد نادري از سندرم استيونس جانسون و آنژيوادم) از عوارض اين دارو هستند.

هشدار

در صورت ابتلاي بيمار به عيب شديد كار كليه اين دارو نبايد مصرف شود.

مکانيسم اثر

اين دارو با مهار پاسخ عضله كرم به پيامهاي عصبي موجب فلج انگل و دفع آن مي شود.

نکات قابل توصيه به بيمار

1.در صورت مصرف اين دارو براي درمان كرمك ،بهتر است تمام افراد خانواده به طور همزمان درمان شوند. همچنين ،شستن لباسهاي خواب و رختخواب بعد از درمان با دارو ضروري است تا آلودگي دوباره عود نكند.

2.بيش از مقدار تجويز شده نبايد دارو مصرف شود.

3.دوره درمان بايد كامل گردد. در عفونتهاي شديد يا در صورت عود مجدد عفونت ،درمان 2-1 هفته بعد ممكن است تكرار شود.

فارماكوكينتيك

اين دارو به سرعت از راه خوراكي جذب مي شود. غلظت سرمي دارو 2-4 ساعت پس از مصرف به اوج خود مي رسد. نيمه عمر دارو متغير است. دفع اين دارو عمدتا كليوي است.

اشكال دارويي

(Tablet:500 mg (as Citrate or Phosphate
(Syrup:583.3 mg/5 ml (As Citrate orPhosphate

نام تجاری

PIPERAZINE CITRATE 750MG/5ML SYRUP
PIPERAZINE-ABIDI® 750MG/5ML SYRUP
PIPERAZINE (PHARMACHIMIE) SYRUP
PIPERAZINE CITRATE 750MG/5ML SYRUP
MINAPRAZINE® SYRUP
PIPERAZINE-ABIDI® 500MG TAB
PIPERAZINE PHOSPHATE 500MG TAB
PIPERAZINE CITRATE


میهن پزشک پشتیبان سلامت شما


طبق تخصص دکتر مورد نظر را پیدا کنید
لیست تخصص های پزشکی

سوال دارید؟ از پزشکان رایگان بپرسید
پرسش و پاسخ با پزشکان

لیست پزشکان شهر خود را مشاهده کنید
دکترتو پیدا کن و نوبت بگیر