موارد و مقدار مصرف

الف) آلودگي به كرمك.
بزرگسالان و كودكان: از راه خوراكي، مقدار mg/kg/day 65 به مدت 8-7 روز مصرف مي‌ شود. حداكثر مقدار مصرف g/day 5/2 است. در موارد عفونتهاي شديد، دوره درمان بعد از يك هفته تكرار مي‌ گردد.

ب)‌ آلودگي به كرم آسكاريس.
بزرگسالان: از راه خوراكي، مقدار 5/3 گرم به صورت مقدار واحد در دو روز متوالي مصرف مي‌ شود.
كودكان:‌ از راه خوراكي، مقدار mg/kg/day 75 به صورت مقدار واحد در دو روز متوالي مصرف مي‌ شود. حداكثر مقدار مصرف g/day 5/3 است.

موارد منع مصرف و احتياط

موارد منع مصرف: حساسيت مفرط شناخته شده نسبت به تركيبات پيپرازين، عيب كار كليه يا كبد، اختلالات تشنجي (ممكن است موجب بروز حملات تشنجي شود).
موارد احتياط: كم خوني شديد ناشي از سوء تغذيه (ممكن است موجب بروز كم خوني شود).

عوارض جانبي

اعصاب مركزي: آتاكسي، لرزش، حركات كره مانند، ضعف عضلاني، ميوكلونوس، كاهش رفلکس‌ها، پارستزي، تشنج، احساس جدايي از محيط، غير طبيعي شدن EEG، نقص در حافظه، سردرد، سرگيجه حقيقي.
پوست: كهير، درماتيت ناشي از نور، اريتم مولتي فرم، پورپورا، واكنشهاي پوستي اگزماتو.
چشم، دهان، بيني: نيستاگموس، تاري ديد، لوچي فلجي، آب مرواريد همراه با عيب بينايي، ريزش اشك، اشكال در تطابق بينايي، ‌آبريزش بيني، سرفه.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، اسهال، كرامپهاي شكمي.
ساير عوارض: درد عضلاني، تب، اسپاسم نايژه اي.
توجه: در صورت بروز واكنشهاي بارز گوارشي يا حساسيت مفرط، بايد مصرف دارو قطع شود.

مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: تهوع، استفراغ، کانفيوژن، ضعف، آتاكسي، حملات تشنجي و اغما.
درمان: شامل شستشوي معده و به دنبال آن تجويز ذغال فعال و يك داروي مسهل مي‌شود. حملات تشنجي بايد ابتدا با ديازپام درمان شود و فني توئين يا فنوباربيتال تنها براي درمان حملات تشنجي مقاوم نگه داشته شوند. وضعيت تعادل مايعات و الكتروليتها بايد پيگيري شود.

تداخل دارويي

مصرف همزمان با كلرپرومازين ممكن است موجب بروز حملات تشنجي شود.
مصرف همزمان با كلروپرومازين يا داروهاي آرام بخش ديگر ممكن است نشانه‌هاي اكستراپيراميدال را تشديد كند.

مکانيسم اثر

اثر ضد كرم:‌ پي پرازين اثرات تحريكي استيل كولين را در برخوردگاه عصبي ـ‌ عضلاني آسكاريس لومبريكوئيدس (كرم گرد) مسدود مي‌ سازد. همچنين، اين دارو توليد سوكسينات را مهار كرده و موجب فلج شدن انگل مي‌ شود. مكانيسم اثر اين دارو بر عليه انتروبيوس ورميكولاريس (كرمك) مشخص نيست.

نکات قابل توصيه به بيمار

دارو را بيش از مقدار توصيه شده مصرف نكنيد، زيرا خطر مسموميت عصبي با مصرف مقادير زياد دارو وجود دارد.

در صورت بروز واكنشهاي حساسيت مفرط، اختلالات گوارشي يا CNS، مصرف دارو را قطع كرده و به پزشك مراجعه كنيد.

براي جلوگيري از آلودگي، خود و اعضاي خانواده بايد بهداشت كامل را رعايت كنيد. هر روز حمام كنيد و لباسهاي زير و ملحفه‌ها را نيز تعويض نماييد. دستها و زير ناخنها را قبل از غذا و بعد از دفع مدفوع خوب بشوييد.

انتقال آلودگي ممكن است به طور مستقيم يا غير مستقيم، از طريق انتقال تخم انگل توسط دستها، غذا يا وسايل آلوده انجام شود. شستن لباسها در ماشين لباسشويي موجب از بين رفتن تخم انگل مي‌ شود.

مصرف در سالمندان: احتمال بروز نشانه‌هاي اكستراپيراميدال در بيماران سالخورده بيشتر است.

مصرف در كودكان: از درمان طولاني مدت يا تكرار درمان بيش از دفعات توصيه شده اجتناب شود، زيرا خطر بروز مسموميت عصبي وجود دارد. مقادير درماني اين دارو در كودكان موجب بروز تغييرات EEG شده است.

مصرف در شيردهي: بي ضرري مصرف اين دارو در دوران شيردهي ثابت نشده است.

فارماكوكينتيك

جذب: از دستگاه گوارش به راحتي جذب مي‌ شود.
پخش: چگونگي انتشار اين دارو به خوبي مشخص نشده است.
متابوليسم: به طور ناقص در كبد متابوليزه مي‌ شود.
دفع: بيشترين مقدار داروي مصرف شده به صورت تغيير نيافته طي 24 ساعت از راه ادرار دفع مي‌ شود. ترشح پيپرازين در شير مشخص نيست.

اشكال دارويي

Tablet: 500mg
Syrup: 750 mg/5ml

اطلاعات دیگر

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: پيپرازين.
طبقه‌بندي درماني: ضد كرم.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B
ملاحظات اختصاصي
پيپرازين را مي‌ توان همراه با غذا مصرف كرد، ولي اثر آن با معده خالي بيشتر است.
نمونه كرم، صبح زود به هنگام برخاستن از خواب بهتر به دست مي‌ آيد.
مصرف داروهاي ملين، تنقيه، يا رعايت محدوديتهاي غذايي غير ضروري است.
اين دارو بايد دور از نور، هوا و رطوبت نگهداري شود.


میهن پزشک پشتیبان سلامت شما


طبق تخصص دکتر مورد نظر را پیدا کنید
لیست تخصص های پزشکی

سوال دارید؟ از پزشکان رایگان بپرسید
پرسش و پاسخ با پزشکان

لیست پزشکان شهر خود را مشاهده کنید
دکترتو پیدا کن و نوبت بگیر