موارد و مقدار مصرف

بزرگسالان: مقدار mg/kg 5 (پيروينيوم) به صورت مقدار واحد مصرف مي‌شود. اين مقدار، در صورت لزوم، طي 3-2 هفته تكرار مي‌گردد. حداكثر مقدار مصرف بدون در نظر گرفتن وزن بدن، 350 ميلي‌گرم (پيروينيوم) است.
كودكان: مقدار mg/m2 150 (پيروينيوم) به صورت مقدار واحد مصرف مي‌شود. اين مقدار در صورت لزوم طي 3-2 هفته تكرار مي‌شود. اين دارو در كودكان كمتر از 10 كيلوگرم با احتياط تجويز شود.

موارد منع مصرف و احتياط

موارد احتياط : حساسيت مفرط به پيروينيوم، بيماري التهابي روده (ممكن است جذب دارو را افزايش دهد).

عوارض جانبي

دستگاه گوارش: اسهال، تهوع، استفراغ، كرامپ معده.
ساير عوارض: حساسيت مفرط (بثورات پوستي)، حساسيت به نور (افزايش حساسيت پوست به نور خورشيد)، تغيير رنگ مدفوع و استفراغ به قرمز روشن.

مکانيسم اثر

به نظر مي‌رسد اين دارو مانع استفاده انگل از كربوهيدرات‌هاي برون‌زاد مي‌شود. اين دارو در درمان آنتروبياز ناشي از انتروبيوس ورميكولاريس (كرمك) به كار مي‌رود.

نکات قابل توصيه به بيمار

1- احتمال بروز حساسيت پوست به نور وجود دارد. از قرار گرفتن زياد در معرض نور خورشيد خودداري كنيد. از فرآورده‌هاي محافظت‌كننده پوست در مقابل نور ماوراي بنفش A و B (براي جلوگيري از بروز حساسيت به نور يا سوختگي) استفاده نماييد.

2- براي جلوگيري از عود عفونت، تمام لباس‌ها و ملحفه‌ها را بعد از درمان بشوييد.

3- دارو را طبق دستور مصرف كنيد. دوره دوم درمان ممكن است ضروري باشد.

4- اين دارو به مدت 48-24 ساعت رنگ مدفوع را به قرمز روشن تغيير خواهد داد كه اين امر ممكن است موجب لك شدن لباس‌ها شود.

5- به دليل زياد بودن احتمال سرايت كرمك، معمولاً توصيه مي‌شود كه تمام اعضاي خانواده به طور همزمان درمان شوند.

6- در صورتي كه طي چند روز بهبودي حاصل نشد، به پزشك مراجعه كنيد.

مصرف در كودكان: عوارض گوارشي در كودكاني كه سن بيشتر دارند و مقادير زياد دارو را مصرف كرده‌اند، شايع‌تر است. درمان با اين دارو در كودكان كمتر از 10 كيلوگرم وزن با احتياط انجام شود.

مصرف در شيردهي: ترشح اين دارو در شير مشخص نيست. با اين وجود عوارضي هم براي انسان ثابت نشده است.

فارماكوكينتيك

جذب: جذب اين دارو از دستگاه گوارش بسيار ناچيز است.
دفع: به صورت تغيير نيافته از راه مدفوع دفع مي‌شود.

اشكال دارويي

Tablet: 50mg
Suspension: 50 mg/5ml

اطلاعات دیگر

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ترکيب سيانيد.
طبقه‌بندي درماني: ضد كرم (خوراكي – موضعي).
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C

ملاحظات اختصاصي
1- محدوديت غذايي، مصرف همزمان داروهاي ديگر، تسهيل در تخليه مدفوع يا تنقيه براي تخليه روده‌ها، قبل از درمان، در طول آن و بعد از درمان ضرورتي ندارد.

2- معاينه ناحيه اطراف مقعد براي پيگيري وضعيت بيمار اهميت دارد. براي تشخيص وجود تخم مي‌توان قبل از شروع درمان و يك هفته بعد از شروع درمان با پيروينيوم، بخصوص در بيماران داراي نشانه‌هاي پايدار، از سوآب‌هاي نوار سلوفان در نواحي اطراف مقعد استفاده كرد. براي ارزيابي اثربخشي دارو يا اطمينان از بهبود كامل، بايد هر روز صبح، به مدت حداقل سه روز، قبل از دفع مدفوع و حمام، با استفاده از اين سوآب‌ها نمونه گرفته شود. معاينه اطراف مقعد نيز براي اطمينان از عدم وجود كرم‌هاي بالغ در نواحي اطراف مقعد ممكن است ضروري باشد. تنها در صورت منفي بودن نتيجه آزمايش سوآب‌هاي اطراف مقعد به مدت هفت روز متوالي، مي‌توان از بهبود بيمار اطمينان حاصل كرد.

3- اعضاي خانواده بيمار نيز بايد به طور همزمان درمان شوند، درمان بايد پس از 3-2 هفته تكرار شود.

نام تجاری

PYRVINIUM PAMOATE 50MG/5ML SUSP


میهن پزشک پشتیبان سلامت شما


طبق تخصص دکتر مورد نظر را پیدا کنید
لیست تخصص های پزشکی

سوال دارید؟ از پزشکان رایگان بپرسید
پرسش و پاسخ با پزشکان

لیست پزشکان شهر خود را مشاهده کنید
دکترتو پیدا کن و نوبت بگیر