موارد و مقدار مصرف

الف) آلودگي به كرمك:
بزرگسالان و كودكان بزرگتر از 2 سال: از راه خوراكي، مقدار 100 ميلي‌گرم به صورت مقدار واحد مصرف مي‌شود. در صورت تداوم عفونت بعد از گذشت سه هفته، درمان تكرار مي‌شود.
ب) آلودگي به كرم گرد، كرم شلاقي، كرم قلاب دار و تريكوسترونژيلوس:
بزرگسالان و كودكان بزرگتر از 2 سال: از راه خوراكي ، مقدار 100 ميلي‌گرم دوبار در روز به مدت سه روز مصرف مي‌شود. در صورت تداوم عفونت بعد از گذشته سه هفته، درمان تكرار مي‌شود. همچنين براي درمان عفونت با كرم‌هاي قلابدار، شلاقي و گرد مي‌توان mg 500 به‌صورت تك دوز تجويز نمود.
پ) تريشينوز:
بزرگسالان و كودكان: مقدار 400-200 ميلي‌گرم سه بار در روز به مدت سه روز مصرف و سپس 500-400 ميلي‌گرم سه بار در روز به مدت 10 روز مصرف مي‌شود.
ت) كاپيلاريازيس:
بزرگسالان و كودكان: mg 200 خوراكي دو بار در روز به مدت 20 روز مصرف مي‌شود.
ث) توكسوكاريازيس :
بزرگسالان و كودكان: mg 200-100 خوراكي دو بار در روز به مدت 5 روز مصرف مي‌شود. برخي پزشكان پيشنهاد مي‌كنند كه درمان تا 20 روز ادامه يابد.
ج) دراكونكوليازيس:
بزرگسالان: روزانه mg 800-400 خوراكي، به مدت 6 روز مصرف مي‌شود.
چ) عفونت‌هاي Mansonella perstan:
بزرگسالان و كودكان: mg 100 خوراكي دو بار در روز به مدت 30 روز مصرف مي‌شود.
ح) انكوسركيازيس:
بزرگسالان: مقدار 1 گرم خوراكي دو بار در روز به مدت 28 روز مصرف مي‌شود.

موارد منع مصرف و احتياط

موارد منع مصرف: حساسيت مفرط نسبت به دارو.
موارد احتياط: بارداري و سنين زير 2 سال از موارد منع مصرف نسبي است. اين دارو براي بيماري هيداتيد مؤثر نيست.

عوارض جانبي

عصبي: تب.
دستگاه گوارش: درد شكم و اسهال به طور گذرا در موارد آلودگي شديد.
خون: نوتروپني برگشت‌پذير.

مسموميت و درمان
تظاهرات باليني: اختلالات گوارشي ، اختلال در وضعيت ذهني.
درمان: شامل درمان حمايتي است. در صورتي كه زمان زيادي از مصرف دارو نگذشته باشد (كمتر از چهار ساعت )، محتويات معده را مي‌توان از طريق ايجاد استفراغ يا شستشوي معده تخليه كرد. به دنبال آن ذغال فعال ، براي كاهش جذب دارو ‌تجويز مي‌شود.

تداخل دارويي

مصرف همزمان اين دارو با داروهاي ضد تشنج، از جمله فني‌توئين و كاربامازپين، ممكن است متابوليسم مبندازول را افزايش دهد و موجب كاهش اثربخشي آن شود.
سايمتيدين متابوليسم مبندازول را مهار و سطح آن را افزايش مي‌دهد.

مکانيسم اثر

اثر ضد كرم: مبندازول برداشت گلوكز و ساير مواد غذايي داراي وزن مولكولي كم را در كرمهاي حساس مهار مي‌سازد و ذخاير گليكوژن را (كه براي تكثير و بقاي اين كرمها لازم است ) تخليه مي‌كند. طيف اثر اين دارو گسترده است و ممكن است در آلودگيهاي چندگانه مفيد باشد
. مبندازول به‌عنوان يك داروي انتخابي در درمان آسكارياز، كاپيلارياز، انتروبياز و تريكورياز به كار مي‌رود.

نکات قابل توصيه به بيمار

1- بهداشت فردي را به طور كامل رعايت كنيد تا از عود مجدد آلودگي جلوگيري شود. نواحي اطراف مقعد را هر روز بشوييد و لباسهاي زير و ملحفه‌ها را نيز تعويض نماييد. دستها و ناخنهاي خود را قبل از غذا و بعد از دفع مدفوع بشوييد.
2- به طور مرتب حمام كنيد و در صورت امكان دوش بگيريد.
3- دست‌ها را به دهان نبريد، ناخنها را به طور مرتب كوتاه كنيد و براي جلوگيري از ايجاد آلودگي با كرم قلابدار، پا برهنه به مناطق آلوده نرويد. تخمها به آساني، به طور مستقيم و غيرمستقيم توسط دستها، غذا يا وسايل آلوده انتقال مي‌يابند. شستن لباسها در ماشين لباسشويي موجب از بين رفتن تخمها مي‌شود.
4- تكاندن لباسها و ملحفه‌ها موجب پراكنده شدن تخمها در هوا مي‌شود. رعايت بهداشت و تميز نگهداشتن منزل سبب كاهش تعداد تخمها مي‌شود.
5- اعضاي خانواده بيمار بايد از نظر آلودگي بررسي و در صورت نياز درمان شوند.
مصرف در كودكان: مصرف مبندازول در كودكان كوچكتر از 2 سال بايد تنها به مواردي محدود شود كه مضرات دارو در برابر منافع آن سنجيده شده باشد.
مصرف در شيردهي: بي‌ضرري مصرف اين دارو در دوران شيردهي ثابت نشده است.

فارماكوكينتيك

جذب: حدود 10- 5 درصد از يك مقدار مصرف شده جذب مي‌شود. جذب دارو در بيماران مختلف تا حد زيادي متفاوت است.
پخش: به ميزان زيادي به پروتئينهاي پلاسما پيوند مي‌يابد. اين دارو از جفت عبور مي‌كند.

متابوليسم: مبندازول به 2-آمينو- 5 (6) بنزايميدازوليل فنيل كتون غير فعال متابوليزه مي‌شود.

دفع: بيشتر مقدار مصرف شده دارو از طريق مدفوع دفع، و حدود 10-2 درصد دارو طي 48 ساعت به صورت تغيير نيافته يا متابوليت 2- آمين از طريق ادرار دفع مي‌شود. نيمه عمر مبندازول 3 ساعت است.

اشكال دارويي

Tablet, Chewable: 100 mg

اطلاعات دیگر

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: بنزايميدوازول.
طبقه‌بندي درماني: ضد كرم.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C

ملاحظات اختصاصي
1- قرصهاي اين دارو را مي‌توان جويد، به صورت كامل بلعيد و يا خرد كرد و با غذا مخلوط نمود.
2- مصرف داروهاي مسهل، تنقيه يا محدوديت غذايي ضروري نيست.
3- نمونه‌هاي مدفوع بايد در يك ظرف تميز و خشك جمع‌آوري شود، به يك ظرف با برچسب مناسب انتقال داده شده و به آزماشگاه فرستاده شود. آب، ادرار و بعضي داروها ممكن است تخمهاي انگل را تخريب كنند.
4- افرادي كه با بيمار تماس دارند، بايد از نظر احتمال آلودگي معاينه شوند و در صورت لزوم درمان گردند.
5- مصرف مقادير زياد دارو براي درمان هيداتيد و تريشينوز در مرحلة تحقيق است. شمارش كامل گلبولهاي سفيد خون بايد به طور مكرر انجام گيرد تا بروز مسموميت دارويي، بخصوص در دوران اوليه درمان، مشخص شود.

نام تجاری

MEBENDAZOLE 100MG CHEWABLE TAB


میهن پزشک پشتیبان سلامت شما


طبق تخصص دکتر مورد نظر را پیدا کنید
لیست تخصص های پزشکی

سوال دارید؟ از پزشکان رایگان بپرسید
پرسش و پاسخ با پزشکان

لیست پزشکان شهر خود را مشاهده کنید
دکترتو پیدا کن و نوبت بگیر