موارد و مقدار مصرف

اين دارو همراه با ساير داروهاي ضد سل در موارد عفونت مقاوم به داروهاي انتخاب اول مصرف مي شود.

موارد منع مصرف و احتياط

در صورت ابتلاي بيمار به نارسايي شديد كار كليه ،صرع ،افسردگي ،اضطراب شديد،حالات سايكوتيك و پورفيري ،نبايد مصرف شود.

هشدار

در صورت ابتلاي بيمار به نارسايي شديد كار كليه ،صرع ،افسردگي ،اضطراب شديد،حالات سايكوتيك و پورفيري ،نبايد مصرف شود.

تداخل دارويي

درصورت مصرف همزمان ايزونيازيد با اين دارو،احتمال بروز مسموميت CNS افزايش مي يابد. سيكلوسرين درصورت مصرف همزمان با فني تويين ،غلظت پلاسمايي فني تويين و احتمال بروز مسموميت با اين دارو را افزايش مي دهد.

مکانيسم اثر

سيكلوسرين يك آنتي بيوتيك وسيع الطيف است كه بسته به غلظت ،ممكن است باكتريواستاتيك يا باكتريسيد باشد. اين دارو در مراحل اوليه ساخت ديواره سلولي اختلال ايجاد مي كند.

نکات قابل توصيه به بيمار

1.درصورت بروز تحريك گوارشي ،مي توان دارو را با غذا مصرف كرد.
2.بيمار ممكن است تمايل به خودكشي پيدا كند.

فارماكوكينتيك

جذب اين دارو از راه خوراكي تقريبا كامل و سريع است و پس از جذب در اغلب مايعات و بافتهاي بدن به طور گسترده منتشر مي شود. اوج غلظت سرمي دارو 43 ساعت پس از مصرف حاصل مي شود. نيمه عمر سيكلوسرين حدود 10 ساعت است كه در صورت عيب كار كليه افزايش مي يابد. دفع اين دارو عمدتا كليوي است.

اشكال دارويي

Capsuleor Tablet:250mg

نام تجاری

CLOSERIN® CAP


میهن پزشک پشتیبان سلامت شما


طبق تخصص دکتر مورد نظر را پیدا کنید
لیست تخصص های پزشکی

سوال دارید؟ از پزشکان رایگان بپرسید
پرسش و پاسخ با پزشکان

لیست پزشکان شهر خود را مشاهده کنید
دکترتو پیدا کن و نوبت بگیر