موارد و مقدار مصرف

اين دارو در درمان عفونت هاي سطحي چشم ،به ويژه در زخم هاي قرنيه مصرف مي شود.

در درمان عفونت هاي چشم ابتدا هر 2 ساعت يك قطره در چشم چكانده مي شود و پس از كاهش شدت عفونت دفعات مصرف دارو نيز كاهش داده مي شود. مصرف دارو را تا 48 ساعت بعد از بهبودي بايد ادامه داد.

در درمان زخم هاي قرنيه در روز اول هر 15 دقيقه به مدت 6 ساعت دو قطره درچشم چكانده مي شود و سپس در طي طول روز هر سی دقيقه دارو مصرف مي شود. در روز دوم هر ساعت 2 قطره و در روزهاي سوم و چهارم هر 4 ساعت 2 قطره مصرف مي گردد. در صورت نياز به ادامه درمان در روزهاي بعد، فواصل مصرف دارو بايد توسط پزشك تعيين شود. حداكثر مدت زمان مصرف اين دارو 21 روز است.

عوارض جانبي

احساس سوزش يا خارش پس از مصرف دارو و نيز قي كردن چشم گزارش شده است.

هشدار

مصرف اين دارو در كودكان با سن كمتر از 12 سال توصيه نمي شود.

مکانيسم اثر

سيپروفلوكساسين از مشتقات -4 فلوروكينولونها است كه از طريق مهار دوباره سازي DNA اثر مي كند.


میهن پزشک پشتیبان سلامت شما


طبق تخصص دکتر مورد نظر را پیدا کنید
لیست تخصص های پزشکی

سوال دارید؟ از پزشکان رایگان بپرسید
پرسش و پاسخ با پزشکان

لیست پزشکان شهر خود را مشاهده کنید
دکترتو پیدا کن و نوبت بگیر