موارد و مقدار مصرف

الف) شروع و ادامه بيهوشي در اعمال جراحي.

نوزادان از بدو تولد تا 2 ماهگي: جهت نگهداري بيهوشي با نيتريك اكسايد (70%)؛ mcg/kg/min 4/0 ( mcg/kg/min 1-4/0) مصرف شود.
به علت كليرانس بالا در نوزادان دوز با احتياط تنظيم شود.

كودكان 12-1 سال: جهت نگهداري بيهوشي با هالوتان، سووفلوران يا ايزوفلوران؛ mcg/kg/min 25/0 ( mcg/kg/min 3/1-05/0) مصرف شود. مي‌توان هر 5-2 دقيقه ميزان مصرف را تا 50% افزايش و يا تا 50%-25% كاهش داد. يا مي‌توان mcg/kg 1 هر 5-2 دقيقه تزريق نمود.

بزرگسالان: جهت شروع بيهوشي با mcg/kg/min 1-5/0 شروع شود. در صورتي كه ظرف 8 دقيقه لوله اندوتراكئال براي بيمار تعبيه مي‌شود يك دوز اوليه mcg/kg 1 ظرف 60-30 ثانيه داده شود. جهت CABG، mcg/kg/min 1 تزريق شود.

جهت نگهداري بيهوشي: هر 5-2 دقيقه مي‌توان mcg/kg/min 1 دارو انفوزيون نمود. مي‌توان هر 5-2 دقيقه دوز را به ميزان %100-25 افزايش و يا %50-25 كاهش داد.

به همراه نيتريك اكسايد (66%): mcg/kg/min 4/0 ( mcg/kg/min 2-1/0).

به همراه ايزوفلوران يا پروپوفول: mcg/kg/min 25/0 ( mcg/kg/min 2-05/0).

جهت CABG: mcg/kg/min 1 ( mcg/kg/min 4-125/0).

ب) ضد درد بعد از اعمال جراحي.

به ميزان mcg/kg/min 1/0 ( mcg/kg/min 2/0-025/0) استفاده شود. مي‌توان هر 5 دقيقه به ميزان mcg/kg/min 025/0 دارو را افزايش داد. سرعت انفوزيون بيشتر از mcg/kg/min 2/0 با سركوب تنفسي همراه مي‌باشد.

جهت عمل CABG به عنوان ضد درد در ICU از mcg/kg/min 1 ( mcg/kg/min 1-05/0) استفاده مي‌شود.

پ) ضد درد در مراقبتهاي بيهوشي تحت نظارت.

1- يك تك دوز وريدي 90 ثانيه قبل از بي‌حسي موضعي به اين صورت تزريق مي‌گردد:
رمي‌فنتانيل به تنهايي: mcg/kg 1 ظرف 60-30 ثانيه.
به همراه ميدازولام: mcg/kg 5/0 ظرف 60-30 ثانيه.
2- انفوزيون مداوم 5 دقيقه قبل از بي‌حسي موضعي:
رمي‌فنتانيل به تنهايي: mcg/kg/min 1/0.
به همراه ميدازولام: mcg/kg/min 05/0.
3- انفوزيون مداوم پس از بي‌حسي موضعي:
رمي‌فنتانيل به تنهايي: mcg/kg/min 05/0 ( mcg/kg/min 2/0-025/0).
به همراه ميدازولام: mcg/kg/min 025/0 ( mcg/kg/min 2/0-025/0)
ت) درد حاد در بيماران تحت تهويه مكانيكي.
mcg/kg/hr 15-6/0 مصرف مي‌شود.

موارد منع مصرف و احتياط

تزريق اپيدورال و يا داخل نخاعي (به علت وجود گلايسين در فرمولاسيون دارو)؛ حساسيت مفرط به دارو و يا فنتانيل و آنالوگ‌هاي آن.
موارد احتياط: اين دارو نبايد به عنوان تنها داروي بيهوشي دهنده استفاده شود زيرا به علت شيوع بالاي افت فشار و ….، كاهش هوشياري قابل اثبات نمي‌باشد.

عوارض جانبي

اعصاب مرکزي: گيجي، سردرد، بي‌قراري، تب.
قلبي ـ عروقي: افت فشارخون (وابسته به دوز)، براديكاردي (وابسته به دوز)، تاكيكاردي، افزايش فشارخون.
دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ.
عضلاني ـ اسكلتي: سفتي عضلات (وابسته به دوز).
تنفسي: سركوب تنفس، آپنه، هيپوكسي.
پوست: خارش.
ساير عوارض: لرز، درد بعد از جراحي.
مسموميت و درمان
علائم مسموميت شامل آپنه، سفتي ديواره سينه، تشنج، هيپوكسي، افت فشارخون و براديكاردي مي‌باشد. درمان شامل اقدامات حمايتي راههاي هوايي، تزريق مايعات وريدي و نالوكسان به ميزان mg 2 وريدي (در كودكان mg/kg 01/0) كه قابل تكرار تا دوز نهايي mg 10 مي‌باشد، است. جهت كنترل براديكاردي و يا افت فشارخون مي‌توان از آتروپين استفاده نمود.

تداخل دارويي

مصرف همزمان ساير داروهاي سركوب كننده CNS و بيهوشي دهنده‌ها باعث افزايش اثر دارو مي‌گردد. ممكن است نياز به كاهش دوز ساير داروها تا 75% وجود داشته باشد.

مکانيسم اثر

رمي‌فنتانيل به رسپتورهاي مو اپيوئيدي در بسياري از مناطق CNS متصل مي‌گردد و باعث افزايش آستانه درد، تغيير در ادراك درد و مهار مسير بالارونده درد مي‌گردد.

فارماكوكينتيك

جذب: جذب وريدي ظرف 3-1 دقيقه رخ مي‌دهد.
پخش: حجم توزيع دارو ml/kg 100 مي‌باشد و در كودكان افزايش يافته است. حدود 70% دارو به پروتئينهاي پلاسما متصل مي‌شود.
متابوليسم: سريعاً توسط استرازهاي خون و بافتها متابوليزه مي‌گردد.
دفع: حذف دارو وابسته به دوز است و نيمه‌ عمر دفع 20-10 دقيقه مي‌باشد. دفع دارو ادراري است.

اشكال دارويي

Injection, Powder: 1 ,2 ,5mg

اطلاعات دیگر

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آگونيست ناركوتيك‌ها.
طبقه‌بندي درماني: ضد درد، ناركوتيك.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C
نام‌هاي تجاري: Ultiva
ملاحظات اختصاصي
1- دارو فقط بايد توسط پرسنل مجرب در بيهوشي تزريق شود و تحت نظارت باشد.
2- با قطع دارو، اثر آن ظرف 10-5 دقيقه از بين مي‌رود اما بايد جهت كنترل درد بيمار از داروهاي مناسب در زمان قطع رمي‌فنتانيل استفاده نمود.
3- پيش از آماده سازي، دارو بايد بين 25-2 سانتي‌گراد نگهداري گردد. هر mg 1 از دارو با ml1 حلال رقيق مي‌گردد و سپس تا غلظت نهايي 250 يا 50، 25، mcg/ml20 قابل رقيق شدن مي‌باشد. مخلوط آن تا 24 ساعت پايدار است.
مصرف در سالمندان: به علت حساسيت بيشتر سالمندان به دارو، دوز آن بايد به نصف ميزان معمول كاهش يابد.
مصرف در شيردهي: ترشح دارو در شير شناخته شده نمي‌باشد، مصرف آن در شيردهي با احتياط انجام شود.
مصرف در بارداري: رمي‌فنتانيل از جفت عبور مي‌كند و باعث سركوب تنفسي در جنين مي‌‌گردد.
اثر بر آزمايشهاي تشخيصي
گزارشي در دست نيست.

نام تجاری

ULTIVA® 1MG VIAL
ULTIVA® 2MG VIAL
ULTIVA® 5MG VIAL


میهن پزشک پشتیبان سلامت شما


طبق تخصص دکتر مورد نظر را پیدا کنید
لیست تخصص های پزشکی

سوال دارید؟ از پزشکان رایگان بپرسید
پرسش و پاسخ با پزشکان

لیست پزشکان شهر خود را مشاهده کنید
دکترتو پیدا کن و نوبت بگیر