موارد و مقدار مصرف

الف) استئوآرتريت
بزرگسالان: از راه خوراكي، مقدار mg/day 150-100 در مقادير منقسم مصرف مي شود. 100 الي 200 ميلي گرم از شکل آهسته رهش (کپسول يا قرص).

ژل موضعي:
نکته: حداکثر مصرف از ژل 1 درصد نبايد بيش از 32 گرم در روز باشد.
درد در مفصل تحتاني (مانند زانو ، مچ و…) : 4 گرم از ژل 1 درصد را 4 بار در روز به مفصل دردناک بماليد (حداکثر 16 گرم به ازاي هر مفصل ).

درد در مفصل فوقاني: 2 گرم از ژل 1 درصد را 4 بار در روز به مفصل دردناک بماليد (حداکثر 8 گرم به ازاي هر مفصل ).

ب) اسپونديليت انکيلوزان
بزرگسالان: از راه خوراکي، مقدار 25 ميلي گرم چهار بار در روز مصرف مي‌شود. به هنگام خواب نيز ممکن است مقدار 25 ميلي گرم ديگر ضروري باشد.

پ) آتريت روماتوئيد
بزرگسالان: از راه خوراکي، مقدار mg/day 200-150 در مقادير منقسم مصرف مي شود. 100 ميلي گرم از شکل آهسته رهش يک الي 2 بار در روز.
توجه: درمان ديسمنوره: 50 ميلي گرم 3 بار در روز حداکثر 150 ميلي گرم در روز.

موارد منع مصرف و احتياط

موارد منع مصرف: حساسيت مفرط نسبت به دارو، بيماراني که مصرف د يکلوفناک، آسپيرين يا ساير داروهاي ضدالتهاب غير استروئيدي (NSAIDs) در آنها موجب آسم، کهير، يا ساير واکنشهاي آلرژ يک مي شود (واکنشهاي آلرژيک، از جمله آنافيلاکسي، گزارش شده است)، حين و نزديک CABG، پورفيري کبدي (ممکن است اين حالت را تشديد کند). از مصرف در دوران انتها ي بارداري و شيردهي خوددار ي کنيد.

موارد احتياط:
الف) زخم خونريزي دهنده گوارشي گزارش شده است. تمامي بيماراني که به مدت طولاني ديکلوفناک مصرف مي کنند، از نظر بروز زخم و خونريزي گوارشي بايد تحت نظر قرار گيرند. مقدار نگهدارنده بايد کمترين مقدار مؤثر دارو باشد.

ب) غلظت هاي سرمي ترانس آميناز (بخصوص آلانين آمينوترانسفراز [ALT])، و ساير پارامترهاي عملکرد کبد به طور دوره اي پيگيري شوند ، زيرا اختلال خفيف تا متوسط کار کبد در طول درمان با ديکلوفناک گزارش شده است.

پ) از آنجايي که دارو از طريق کليه دفع مي شود، مصرف اين دارو در بيماران مبتلا به عيب کار کليه به پيگيري دقيق نياز دارد. احتباس مايعات و ادم در بعضي از بيماران گزارش شده است.

ت) عوارض قلبي عروقي: NSAID‌ها باعث افزايش ريسک مشکلات ترومبوآمبوليک قلبي عروقي شامل MI، استروک و بروز هايپرتنشن جديد يا تشديد موارد موجود هايپرتنشن مي‌ شوند. ريسک بسته به مدت زمان استفاده، ريسک فاکتورهاي موجود در بيمار و بيماري قلبي زمينه‌اي افزايش مي‌ يابد.
به دقت ريسک فاکتورهاي بيماري قلبي و مشکلات قلبي را قبل از تجويز ارزيابي کنيد. در افرادي که در بدو امر دچار احتباس مايع، نارسايي قلبي و هايپوتنشن با احتياط تجويز کنيد. تجويز همزمان ايبوپروفن و احتمالاً سا ير NSAID‌ها ممکن است با اثرات محافظتي آسپرين بر روي قلب تداخل کرده و آن را کاهش دهد.در بيماران داراي ريسک بهتر است از داروي جايگزين استفاده شود.

عوارض جانبي

اعصاب مرکزي: سردرد ، سرگيجه، بيخوابي، افسردگي، بيقراري و اضطراب.
قلبي ـ عروقي: نارسايي احتقاني قلب ، افزايش فشار خون، ادم.
پوست: کهير، اگزما، درماتيت، طاسي، حساسيت به نور، بثورات تاولي، اريتم، پورپوراي آلرژيک، بثورات پوستي، خارش، درماتيت فلسي (به ندرت )، سندرم استيون جانسون.
غده درون‌ريز: كمي قند خون ، برافروختگي (به ندرت).
دستگاه گوارش: درد يا كرامپ‌هاي شكمي، يبوست، ‌اسهال، سوءهضم، تهوع، اتساع شكم، نفخ، خونريزي، زخم گوارشي (احتمالاً همراه با خونريزي يا سوراخ شدن)، ضايعات مري.
ادراري ـ تناسلي: ازتمي، پروتئينوري، نارسايي حاد كليوي، اوليگوري، نفريت بينابيني، سندرم نفروتيك، نكروز پاپيلاري، احتباس مايعات.
خون: ‌افزايش زمان تجمع پلاكتي.
متابوليك: هايپوگلايسمي، هايپرگلايسمي.
تنفسي: آسم.
عضلاني- اسكلتي: درد كمر، مفاصل و پا.
كبد: هپاتيت، هپاتوتوكسيسيتي، زردي.
حس‌هاي خاص: تاري ديد، اسكوتوم، دوبيني، اختلال در حس چشايي، كاهش قابل برگشت شنوايي، آمبليوپي، شب‌كوري، Vitreous Floaters.

ساير عوارض: حساسيت مفرط (تورم لبها و زبان، ادم حنجره، واكنش آنافيلاكتوئيد، آنژيوادم، آنافيلاكسي (نادر).
توجه: در صورت تداوم نتايج غيرطبيعي آزمون عملكرد كبد يا تشديد بيماري يا در صورت بروز علائم باليني كبدي، بايد مصرف دارو قطع شود.

مسموميت و درمان
هيچ‌گونه موردي گزارش نشده است. داروي خاصي به عنوان پادزهر آن وجود ندارد. درمان حمايتي و علامتي است و عبارت است از ايجاد استفراغ و يا شستشوي معده. درمان با ذغال فعال و يا دياليز ممكن است مفيد باشد.

تداخل دارويي

مصرف همزمان با آسپيرين غلظت پلاسمايي ديکلوفناک را کاهش مي دهد. مصرف همزمان اين دارو توصيه نمي شود.
از آنجايي که ديکلوفناک مانند ساير داروهاي ضدالتهاب غير استروئيدي بر عملکرد پلاکت تأثير مي گذارد، در صورت مصرف همزمان وارفارين با اين دارو، بايد مقدار مصرف وارفارين تنظيم شود.
NSAIDها ممکن است باعث افزايش غلظت خوني آمينوگليکوزيدها در نوزادان نارس شوند. غلظت خوني آمينوگليکوزيدها را مانيتور نماييد.
اين دارو ممکن است اثرات پايين آورندگي فشار خون بتابلاکرها را کاهش دهد.از مصرف همزمان دو دارو خودداري کنيد.
سوکرالفات ممکن است جذب ديکلوفناک را کاهش دهد.بنابراين بين زمان مصرف هر کدام فاصله بگذاريد.
غلظت خوني فني تويين در مصرف همزمان ممکن است افزايش يابد علائم مسموميت و غلظت خوني با به دقت مانيتور کنيد.
مصرف همزمان با ديگوکسين، متوترکسات و سيکلوسپورين ممکن است اثر سمّي ا ين داروها را افزايش دهد.
مصرف همزمان با ليتيم، کليرانس کليوي ليتيم را کاهش مي دهد و بنابراين، سطوح پلاسمايي آن افزايش يافته و ممکن است به مسموميت منجر شود.
مصرف همزمان با انسولين يا داروهاي خوراکي پايين آورنده قند خون ممکن است پاسخ بيمار به اين داروها را تغيير دهد.
مصرف همزمان داروهاي مدر با ديکلوفناک ممکن است اثر داروهاي مدر را کاهش دهد.
مصرف همزمان با داروهاي مدر حفظ کننده پتاسيم ممکن است غلظت سرمي پتاسيم را افزايش دهد.

مکانيسم اثر

اثر ضدالتهاب: ديکلوفناک يک داروي غير استروئيدي با اثر بارز ضدالتهاب و ضددرد است که اثر ضدتب نيز دارد.
اين دارو اثر ضدتب، درد و التهاب خود را از طريق مهار آنزيم سيکلواکسيژناز (cox) و توليد پروستاگلاندينها اعمال مي نمايد.

فارماكوكينتيك

جذب: بعد از تزريق عضلاني يا مصرف ديکلوفناک از طريق خوراکي يا رکتال، اين دارو به سرعت و تقريباً به طور کامل جذب مي شود.

حداکثر غلظت پلاسمايي دارو طي 30-10 دقيقه حاصل مي شود. غذا جذب دارو را به تأخير مي اندازد و در نتيجه اوج غلظت پلاسمايي آن طي 12-5/2 ساعت حاصل مي شود، ولي تأثيري بر فراهمي زيستي دارو ندارد.

پخش: به ميزان بسيار زياد (تقريباً 100 درصد) به پروتئين پيوند مي يابد.

متابوليسم: در اولين عبور از کبد متابوليزه و 60 درصد آن به صورت تغييرنيافته وارد دستگاه گردش خون مي‌ شود. متابوليت عمده و فعال ديکلوفناک 48 هيدروکسي د يکلوفناک، حدود سه درصد فعاليت داروي اوليه را دارد. نيم عمر متوسط نهايي دارو حدود 75 الي 105 دقيقه بعد از يک بار مصرف دارو است.

دفع: حدود 60-40 درصد ديکلوفناک از طريق ادرار و باقيمانده آن در صفرا دفع مي شود. حدود 30-20 درصد از داروي دفع شده و در ادرار متابوليت 58 هيدروکسي و حدود 20-10 درصد متابوليتهاي ديگر هستند. حدود 10-5 درصد دارو به صورت تغييرنيافته از راه ادرار دفع مي شود. بيش از 90 درصد از دارو طي 72 ساعت دفع مي شود. اختلال متوسط عملکرد کليه تأثيري بر سرعت دفع داروي تغييرنيافته ندارد، ولي سرعت دفع متابوليتها را کاهش مي دهد. اختلال عملکرد کبد تأثيري بر فارماکوکينتيک ديکلوفناک ندارد.

اشكال دارويي

Injection: 25 mg/ml, 3ml
Tablet, Extended Release: 25, 50, 100mg
Capsule, Extended Release, Pellets: 100mg
Drop: 0.1%
Suppository: 50, 100mg
Gel: Diclofenac Diethylammonium Salt Eq To diclofenac s 1%

اطلاعات دیگر

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ضدالتهاب غير استروئيدي (NSAIDs).
طبقه‌بندي درماني: ضدآرتريت، ضدالتهاب.
طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B (ژل موضعي 1%)، رده C (خوراكي، سه ماه اول و دوم)، رده D (سه ماهه سوم)
نکات قابل توصيه به بيمار
به بيمار بياموزيد دارو را با غذا يا شير استفاده نمايد ( اين توصيه در مورد اشکال انتريککوتد ضروري نمي باشد).
به بيمار بياموزيد مقدار نمک مصرفي خود را کم کند زيرا اين دارو ممکن است باعث ادم و احتباس مايعات بخصوص در بيماران مبتلا به فشار خون بالا شود.
به بيمار بياموزيد از مصرف آسپيرين و ساير NSAIDهاي بدون نسخه در حين مصرف دارو خودداري کند.
به بيمار بياموزيد علائم بروز زخم گوارشي را به سرعت به پزشک يا داروساز اطلاع دهد. اين علائم شامل درد اپيگاستر، سياه و تيره شدن مدفوع ميباشد. همچنين علائمي مانند بروز راش، ادم و افزايش وزن اطلاع داده شود.
مصرف در سالمندان
مصرف ديكلوفناك در بيماران سالخورده بايد با احتياط همراه باشد. در سالمندان احتمال بروز عوارض به ويژه عوارض گوارشي و کليوي بيشتر است. براي كنترل علائم، مقدار مصرف تا پايين‌ترين مقدار مؤثر بايد كاهش يابد.
مصرف در شيردهي
غلظتهاي پايين ديكلوفناك در بيماراني كه اين دارو را مصرف مي‌كنند، اندازه‌گيري شده است. منافع دارو در برابر مضرات آن بايد سنجيده شود.
ملاحظات اختصاصي
1- مصرف همزمان ديكلوفناك با داروهايي مانند گلوكوكورتيكوئيد موجب تشديد عوارض گوارشي ديكلوفناك مي‌شود.
2- از آنجا كه اختلالات فعاليت مغز استخوان بروز كرده است، ارزيابي دوره‌اي عملكرد خونسازي بدن توصيه مي‌شود. كنترل منظم غلظت هموگلوبين براي شناسايي اثرات سمي دارو بر روي دستگاه گوارش اهميت زيادي دارد.
3- از آنجا كه اثرات ضد التهاب، ضد تب و ضد درد ديكلوفناك ممكن است علائم معمول عفونت را پنهان سازد، امكان بروز عفونت بايد به دقت پيگيري گردد.
4- طي درمان طولاني مدت با اين دارو، معاينات دوره‌اي چشمي توصيه مي‌شود.
5- عملكرد كليه بيمار بايد در طول درمان پيگيري شود. مصرف اين دارو در بيماران مبتلا به نقصان عملکرد كار كليه با احتياط و با مقادير كمتر باشد.
6- عملكرد كبدي بيمار بايد در طول درمان پيگيري شود. ممكن است نتايج غير طبيعي آزمون عملكرد كبد و واكنشهاي شديد كبدي بروز كند.
7- با توجه به اينکه اين دارو مي‌ تواند باعث ايجاد حساسيت به نور شود بهتر است نکات لازم براي پيشگيري از ا ين عارضه رعايت شود.
8- مصرف اين دارو در كودكان توصيه نمي‌شود.
9- 6 ساعت قبل از اعمال جراحي دندانپزشكي قطع گردد.
10- اين داروها از طريق مهار سنتز پروستاگلاندين باعث كاهش جريان خون كليه مي‌شوند. بنابراين بيماران با اختلال زمينه‌اي كليه، دهيدراتاسيون، نارسايي قلبي ، نارسايي كبدي ، سالمندان و افراد مصرف كننده داروهاي مدر، ARB, ACEI ريسك بيشتري براي آسيب كليه دارند.

نام تجاری

BIOFENAC® 0.1% OPH DROP
DICLOPTIN® 0.1% OPH DROP
DICLOFENAC-NAJO® 1% 60G GEL
DICLOFENAC-BEHSA® 1% GEL
DICLOFENAC-BEHVAZAN® 1% 60G GEL
DICLOFENAC SODIUM 1% TOP GEL
DICLOKIM® 1% 60G GEL
DICLEN® 60G GEL
RAZODICLOFENAC® 60G 1% GEL
DICLOFENAC-SOBHAN® 1% 60G GEL
DICLOFENAC (MEDIPHARM) 1% TOP GEL
DICLOFENAC (ABURAIHAN) 100MG SUPP
DICLOFENAC-NAJO® 100MG SUPP
DICLOFENAC-BEHVAZAN® 100MG SUPP
DICLOFENAC-HAKIM® 100MG SUPP
DICLOFENAC (DP) 100MG SUPP
DICLOFENAC-EXIR® 25MG TAB
DICLOFENAC-JALINOUS® 25MG TAB
DICLOFENAC-HAKIM® 25MG EC TAB


میهن پزشک پشتیبان سلامت شما


طبق تخصص دکتر مورد نظر را پیدا کنید
لیست تخصص های پزشکی

سوال دارید؟ از پزشکان رایگان بپرسید
پرسش و پاسخ با پزشکان

لیست پزشکان شهر خود را مشاهده کنید
دکترتو پیدا کن و نوبت بگیر