موارد و مقدار مصرف

جلوگيري از بروز سندرم قطع مصرف مواد مخدر
بزرگسالان : 16-12 ميلي گرم يکبار در روز برحسب شدت علائم.

اشكال دارويي

Tablet: Buprenorphine (As Hydrochloride) 2 mg + Naloxone (As Hydrochloride) 0.5 mg, Buprenorphine (As Hydrochloride) 8mg + Naloxone (As Hydrochloride) 2mg

نام تجاری

SUBOXONE® 8/2MG TABLET
SUBOXONE® 2/0.5MG TABLET
BUPREXIN® 0.4MG SL TAB
BUPREXIN® 2MG SL TAB
BUPREXIN® 8MG SL TAB


میهن پزشک پشتیبان سلامت شما


طبق تخصص دکتر مورد نظر را پیدا کنید
لیست تخصص های پزشکی

سوال دارید؟ از پزشکان رایگان بپرسید
پرسش و پاسخ با پزشکان

لیست پزشکان شهر خود را مشاهده کنید
دکترتو پیدا کن و نوبت بگیر