موارد و مقدار مصرف

آلفنتانيل يك ضد درد مخدر است كه به عنوان داروي همراه و همچنين براي القاي بيهوشي مصرف مي شود. اين دارو هم چنين با تزريق داخل نخاع و درون سخت شامه براي ايجاد بيدردي پس از عمل جراحي به كار برده مي شود.

تداخل دارويي

مصرف همزمان آلفنتانيل با بنزوديازپين ها،داروهاي تضعيف كننده CNS و داروهاي مهار كننده آنزيم هاي كبدي باعث تشديد عوارض جانبي دارو مي شود.

مکانيسم اثر

ضد دردهاي مخدر با اتصال به گيرنده هاي خاصي در CNS باعث تغيير در دريافت و پاسخ به تحريكات درد مي شوند.

نکات قابل توصيه به بيمار

1.مقدارمصرف دارو بايد براي هر بيمار بطور جداگانه و با توجه به سن ،وزن ،اندازه بدن ،شرايط فيزيكي بيمار،مصرف همزمان ساير داروها و طول مدت احتمالي عمل جراحي تعيين شود.

2.اين دارو ممكن است باعث سفتي عضلات سينه و شكم شده و در نتيجه باعث اختلال در تنفس گردد.

3.اگر چه مصرف همزمان بنزوديازپين ها ممكن است باعث تقويت بيهوشي گردد،امااحتمال افزايش ضعف تنفسي و يا كاهش فشار خون بايد در نظر گرفته شود.

بزرگسالان: براي القاي بيهوشي در اعمال جراحي كه بيش از 45 دقيقه طول مي كشد 130-250 mcg/kg تزريق وريدي مي شود.به عنوان نگهدارنده بيهوشي در اعمال جراحي كمتر از 30 دقيقه مقدار 8-20 mcg/kg به عنوان مقدار مصرف اوليه تزريق مي شود و بدنبال آن 3-5 mcg/kg بصورت مقدار مصرف واحد و يا 0/5-1 mcg/kg در هر دقيقه انفوزيون مي شود. در اعمال جراحي طولاني تر از 30 دقيقه 20-75 mcg/kg به عنوان مقدار مصرف اوليه تزريق مي شود و بدنبال آن mcg/kg 5-15 بصورت مقدار واحد يا mcg/kg 0/5-4 در هر دقيقه انفوريون مي شود.

فارماكوكينتيك

آلفنتانيل براحتي از سد خوني مغزي عبور مي كند. تجمع آلفنتانيل در بافت چربي ممكن است باعث طولاني شدن طول اثر دارو شود. متابوليسم دارو كبدي است. آلفنتانيل نيمه عمر سه مرحله اي دارد و نيمه عمر دفعي آن 1-2 ساعت است. زمان شروع اثر دارو حدود 1-2 دقيقه است و طي 1/5-2 دقيقه به حداكثر اثر خود مي رسد. دفع آلفنتانيل عمدتا كبدي است.

اشكال دارويي

Injection (AS HCI) 2, 10 ml; 1 mg/ 2 ml


میهن پزشک پشتیبان سلامت شما


طبق تخصص دکتر مورد نظر را پیدا کنید
لیست تخصص های پزشکی

سوال دارید؟ از پزشکان رایگان بپرسید
پرسش و پاسخ با پزشکان

لیست پزشکان شهر خود را مشاهده کنید
دکترتو پیدا کن و نوبت بگیر