فهرست و لیست داروها

در این فهرست شما با انواع داروها بر اساس حروف الفبا آشنا خواهید شد علاوه بر آن شما با نام تجاری، اشکال، موارد مصرف، عوارض جانبی، تداخل دارویی و کلیه اطلاعات آن ها آشنا خواهید شد. توجه فرمایید این بخش به منظور آشنایی با داروها می باشد و به منزله دخالت در امور درمان نمی باشد. برای مصرف درست داروها و اطلاعات دقیق آن ها باید حتما به پزشک مربوطه مراجعه کنید.

 

لیست فارسی الفبایی داروها

آابتثجحخدذرزسشصضطظعغفقلمنهوپچژکگی

 

لیست انگلیسی الفبایی داروها

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

 

لیست آخرین داروهای ثبت شده